Máy trộn bê tông nhẹ

Máy trộn chuyên dụng cho bê tông nhẹ. Ưu điểm công suất động cơ nhỏ dung tích bồn trộn lớn, khác với bồn trộn bê tông nặng có công suất động cơ lớn nhưng thể tích bồn trộn nhỏ. Cánh trộn chuyên dụng (kiểu ribbon) không phá bọt trong quá trình trộn.

-  Bồn trộn 250lít/mẻ trộn, động cơ giảm tốc 3HP, 3pha hoặc 1pha, 15m3ca.

-  Bồn trộn 700lít/mẻ trộn, động cơ giảm tốc 5HP 3pha, 40m3/ca.

-  Bồn trộn 1500lít/mẻ trộn, động cơ giảm tốc 10HP 3pha, 80m3/ca.

Thiết bị sản xuất bê tông bọt siêu nhẹ - Hóa chất tạo bọt nhập khẩu Ý - Hoá chất xây dựng

© Copyright 2007 igreen Vietnam Co.,ltd. All Rights Reserved